ինքնեղ

ինքնեղ

Mowradyan 1993: 335 (section 3)

Պիտ. (ed. 1993) p.218

Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • ԻՆՔՆԵՂ — ( ) NBH 1 0862 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 11c, 12c, 13c ա. Ինքնն եղեալ, որպէս թէ իւրեւ առանց արարչի գոյացեալ. որ է մոլոր եւ մտացածին գիւտ ոմանց ʼի հեթանոսաց. *Մոլորեալ մարդկան յաստուծոյ ... զաշխարհս ոմանք ինքնեղ ասացին. Նախ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՆՔՆԱԳՈՅԱԿ — ( ) NBH 1 0856 Chronological Sequence: 7c, 13c ա. Որպէս ինքնագոյ կարծեցեալ. կամ ինքնեղ, իւրեւʼի գոյ եկեալ. որպէս դնէին ոմանք ʼի հեթանոս փիլիսոփայից զհիւղէն, այսինքն զնիւթն. *Ո՛չ յինքնագոյակ նիւթոյ ասէ. Նախ. իմաստ.: *Եւ իբր ինքնագոյական. անդստին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՆՔՆԱԾԻՆ — ( ) NBH 1 0857 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c ա. αὑτόγονος, αὑτογενής, αὑτογένητος ipse per se genitus, ex se genitus եւն. Ինքնին ծնեալ. ինքնին գոյացեալ. որպէս ինքնեղ. եւ Ինքնաբոյս, ինքնաբուղխ, դիւրածին.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՆՔՆԱԿԱՅ — ( ) NBH 1 0858 Chronological Sequence: Unknown date, 11c ա. ԻՆՔՆԱԿԱՅ որ եւ ԻՆՔՆԱԿԱՑ. Մտացածին ինչ՝ որ կացէ ինքնին արտաքոյ աստուծոյ, որպէս ինքնագոյ, ինքնեղ. *Ինքնակայ զաշխարհս ասեալ, եւ առանց նախախնամութեան. Ասող. ՟Գ. 1: *Սուտ են՝ որ ինքնակակայք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՆՔՆԱԿԱՑ — ( ) NBH 1 0858 Chronological Sequence: Early classical, 12c ա. Ինքնակայ. ինքնեղ. եւ Ինքնագոյ. անեղ. *Յայտնի ցուցանէր՝ եթէ ոչ նքնակաց ինչ իցեն, այլ է ոնմ՝ որ ունի եւ վարէ զամենայն: Զի մի՛ ʼի յորինակեալ ընթացիցն ինքնակաց նչ կարծիցեն զարարածս. Ոսկ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՆՔՆԵՂՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0862 Chronological Sequence: 5c, 12c գ. τὸ αὑτόματον fortuna, casus, per se fieri Ինքնեղ կարծեցեալ իրք. դիպուած. բախտ հեթանոսական. ինքնեղն գոլ. *Ոմանք (համարեցան) զբախտն եւ զինքնեղութիւնն արդարեւ ինքեամբ, եւ որպէս դիպեցաւ ստեղծեալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՄԱՆՈՒՆ — (ուան, ունք կամ ուանք, անց.) NBH 2 0018 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c ա. ὀμώνυμος ejusdem nominis. Նոյնանուն. անուանակից. ... *Զադամ (որ եւ ատամ ), որ էր համանուն հասարակաց ազգի. Եւս. քր. ՟Ա:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՒԷՏԱԿԻՑ — ( ) NBH 2 0351 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 12c, 13c Տ. ՄՇՏՆՋԵՆԱՒՈՐԱԿԻՑ. συναΐδιος coneternus. *Որք ասեն յաւետակից գոլ Աստուծոյ զնիւթն: Ոմանք ինքնեղ ասացին զարարածս, եւ յաւետակից Աստուծոյ. Նիւս. կազմ.: Վրդն. ծն.: *Յաւէտակից են բանն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.